ניהול מדיה חברתית - Facebook  feed
14%
86%
מוזי אנידג'ר - mozi@d-sense.co.il