ניהול מדיה חברתית - יצירת דף אוהדים בפייסבוק
מוזי אנידג'ר - mozi@d-sense.co.il