ניהול מדיה חברתית - פייסבוק - נתונים בינלאומיים

הנתונים נלקחו מהאתר הרשמי : https://newsroom.fb.com/company-info/

מוזי אנידג'ר - mozi@d-sense.co.il